Wpływ opadów na rentowność sadu

Produkcja jabłek

Reszta środkowej Polski,

Prawie cała północna i cała wschodnia — ma 500 do 600 mm.
Opady powiększają się w kierunku południowym: na południe od Pilicy
i od Wieprza mamy już 600 do 800 mm. Największe opady widzimy
w województwie Małopolskim na południe od Krakowa: 800
do 1000 mm Powyżej 1000 mm. mamy już tylko gdzieniegdzie w górach.
Wiadomość o przeciętnych opadach jest szczególnie ważna dla
tego, kto chce w założonym już sadzie zaprowadzić racjonalną uprawę
ziemi i o tern będzie mowa dalej, kiedy będziemy mówili o trzecim
czynniku powodzenia w sadownictwie. Giełda warzywna posiada w ofercie różne produkty. Posiada ona jednak znaczenie już i przy wyborze miejsca na sad. A mianowicie:
w okolicach, gdzie opadów bywa zwykle raczej za mało —
cenniejsza będzie dla sadu gleba dobrze zatrzymująca wilgoć. W okolicach
zaś, gdzie opadów bywa bardzo dużo (800 do 1000 mm.), cenniejsze
będą gleby dobrze przypuszczające wilgoć.
Wielu uczonych pomologów współczesnych zastanawiało się nad
tern, jaka jest najpomyślniejsza ilość opadów dla uprawy jabłoni.

Twierdzi, że 900 do 1250 mm.
ale nie podaje, na czym to twierdzenie opiera. Przytacza też, że badacz
szwajcarski obliczył 1150 mm., jako potrzebne w ogóle
dla sadu. Znacznie bardziej miarodajne jest to co mówi amerykanin
. Zwracając uwagę, iż potrzeba ta zależna
jest nie tylko od gleby (co jest oczywiste, a o czym zapomniał),
ale i od przeciętnego zachmurzenia (przy większym)
ciągłym słońcu potrzebne większe opady) przytacza on fakt, iż większość
okręgów sadowniczych stanu New York produkuje intensywnie
dobre jabłka przy opadach od 29 do 34 cali t. zn. od 715 do 850 mm.

Bardzo wrażliwe na opady są owoce miękkie co ma wpływ na kupno poziomek
W okręgu chłodniejszym i bardziej zachmurzonym istnieje doskonała
produkcja jabłek przy przeciętnych opadach 26 cali t, zn.
650 mm. wyraża przypuszczenie, że w okolicach bardziej
słonecznych, gdzie parowanie jest większe — ta ilość opadów nie wystarczyłaby
do intensywnej produkcji owoców.

Ale New York jest położony na szerokości geograficznej Rzymu
i lato ma zwykle o wiele bardziej upalne, niż Polska. Ze względu na upały wzrosła cena bobu.  Dlatego u nas
zapewne wystarczają mniejsze opady i 500 do 600 mm. można uważać
za dostateczne przy umiejętnej uprawie i niezbyt lekkiej glebie,
nie za gęstym sadzeniu drzew i zaniechaniu międzyplonów. Ale o tern
będziemy mówili w części następnej, omawiającej metody.