Wpływ klimatu na urodzaj

 

użytki rolne

Wpływ klimatu na naturę

Te różne formy lasów i gospodarstwa leśnego z tysiącznymi odmianami gatunków i płodów, przechodzących nieznacznie jedne w drugie, począwszy od równoleżników polarnych aż do równika — wszystkie one zależne są od położenia geograficznego i. wyniesienia nad poziom morza. Bo z tym zmienia się i klimat a z klimatem także natura i postać roślinności oraz skup czosnku.
Według tych czynników klimatycznych głównie modelują się formy lasów i gospodarstwa leśnego na powierzchni ziemi. Ich produkcja, ich gospodarstwo, hodowla i użytkowanie z każdą prawie szerokością geograficzną zmieniają swą postać.

Takim jest obraz, który przedstawiają lasy w organiźmie przyrody.
Toteż duch’ ludzki nie pozostał obojętnym, bezczynnym i biernym wobec ich znaczenia. Pełno nowych doświadczeń i spostrzeżeń, pełno nowych poglądów naukowych, interesujących w równej mierze, tak botanika jak leśnika, tak farmacenta, chemika jak inżyniera, zbiera się w tym kierunku codziennie.

Różne nauki

Lecz giną one najczęściej niepostrzeżone, lub zapomniane, ponieważ rozproszone są w licznych broszurach lub przygodnych artykułach różnych czasopism politycznych, handlowych i technicznych. Z tego wszystkiego wynika jasno, jak ważnym jest zadaniem wystawić odpowiednie ogłoszenie kupię borówkę amerykańską. Zebranie tego wszystkiego, o czym się powyżej mówiło, w jedną organiczną całość i utworzenie z tego osobnej gałęzi nauki leśniczej, jaką należałoby nazwać Geografią leśnictwa, za przykładem, który Geografię roślin wydzielił jako osobną gałąź z ogólnej nauki botaniki.
Potrzeba utworzenia tej nowej gałęzi wiedzy — czyli problemat Porównawczego przedstawienia stosunków leśnych i leśniczych różnych krajów i okolic ziemi, którego dotąd nikt jeszcze nie podjął, od pierwszych lat młodości wypełniał myśl moją.

W tym celu wykonałem dalekie podróże przez całą Europę Od 700 szerokości północnej aż do południowej konczyny iberyjskiego półwyspu i do Morza Czarnego, zbierając materiały do opracowania tego tematu i wszędzie robiąc badania nad warunkami wzrostu i przyrostu różnych drzew europejskich. W stosunku i zależności od klimatu i siedliska ich geograficzne różni się cena cytryny .Później, zajmując się inspekcją lasów na tak rozległej przestrzeni jak pomiędzy Bałtykiem a Karpatami i pomiędzy Odrą, Dnieprem i Dźwiną, miałem sposobność studia te uprawiać dalej.