Uprawa zboża

pole uprawne

 

Ziarna zboża

Zboża uprawne posiadają dla człowieka jeszcze jedną,
niemniej ważną zaletę w porównaniu z dzikimi trawami —
a mianowicie ziarna ich są większe. Nawet rośliny najbardziej
zbliżone do naszych zbóż, prawie wszystkie dzikie
gatunki żyta czy pszenicy, posiadają mniejsze ziarna. Cena pszenicy na giełdzie szybko rośnie. Łatwo
zrozumieć znaczenie tego faktu. O ileż trudniej było
zebrać taki sam plon z małych i lekkich ziarn manny, niż
z uprawnego żyta lub pszenicy.

A wreszcie porównanie dzikich traw ze zbożami wyka-
Kłosy kilku odmian pszenicy zwyczajnej
żuje między nimi jeszcze jedną ciekawą różnicę. Skup boczniaka znajduję się blisko lasu obok ulicy. A mianowicie
spotykamy wśród zbóż ogromną różnorodność odmian,
znacznie większą niż u traw dzikich.
Z pewnością znacie różne odmiany kapusty i fasoli lub
gruszek i jabłek. Tak samo każdy rolnik wie dobrze, że
istnieją rozmaite odmiany żyta czy pszenicy. Rozpatrzmy
jako przykład najczęściej uprawiany dziś gatunek pszenicy,
a mianowicie pszenicę pospolitą. Odmiany pszenicy
pospolitej różnią się między sobą sposobem wzrostu i czasem
dojrzewania, wysokością źdźbła i barwą liści oraz
wieloma innymi cechami.

 

Największa jednak jest różnorodność
: są wśród nich długie i krótkie,
zbite i luźne, ościste i bezostne; plewy posiadają różną
wielkość, kształt i barwę, a wreszcie rzuca się w oczy
ogromna rozmaitość w wyglądzie ziarn: cała skala wielkości,
cała gama odcieni od białych i żółtych do czerwonych
i brunatnych. W wyglądzie zewnętrznym ujawniają się
także różnice w składzie chemicznym ziarna, a co za tym
idzie, różnice w jego wartości odżywczej: pożywną część
ziarna, zawierającą mączkę, stanowi bielmo,
z zewnątrz otacza je warstwa otrębiasta, która zawiera
szkodliwe dla zdrowia składniki; z bielma i z warstwy otrębiastej
składa się mąka razowa, natomiast mąkę białą
otrzymujemy przy pomocy specjalnego systemu mielenia
i przesiewania; zawiera ona samo bielmo, które pozostaje po
oddzieleniu otrębów. Ważne aby znaleźć ogłoszenie atrakcyjne kupię cebulę. Różną zawartość bielma i warstwy
otrębiastej poznać możemy po szklistym lub matowym wyglądzie
ziarna — oto jeszcze jedna cecha, która zwiększa
rozmaitość wyglądu ziarn zboża.