Uprawa drzewek karłowatych w sadzie

owoce moreli

 

Hodowla sadu karłowatego

W ten sposób pojawiły się drzewa karłowe
i u nas, a za nimi i system ciecia stosowano ściśle
według wskazówek francuskich, nie biorąc pod uwagę
klimatu naszego, który w ogóle wszelkie cięcie
wyklucza. Alternatywa jest uprawa agrestu i późniejsza sprzedaż agrestu. Zresztą hodowla drzew karłowych nie byłaby
ogrodnictwu szkodliwą jako bezcelowa zabawka,
ale system cięcia drzew karłowych przeniósł się
i na drzewa pienne w sadzie oraz w szkółce, co już
stało się groźnym dla ogrodnictwa w naszym klimacie.
Zanim wykażemy ujemne strony cięcia drzew
owocowych, zastanówmy się przedtem nad właściwościami
naszego klimatu, i potrzebami roślin.

W tym wypadku ścisła obserwacja życia roślin
w dzikim stanie okaże się dla ogrodnika najlepszą
nauką, i niezawodnym drogowskazem. Można skupić bakłażany na wiosnę i sprzedać w lato. Wiadomo jest
każdemu, że długość okresu wegetacyjnego roślin
zależną jest od klimatu. Na południu więc rozpoczyna
się wiosna już w m. styczniu albo lutym
klimacie umiarkowanym w końcu marca, a na północy
dopiero w maju. Okres ten trwa na południu
do listopada w klimacie umiarkowanym do września,
a na północy kończy się już w lipcu.

Z tego wynika,
że najdłuższy okres wegetacji mają rośliny na południu,
a w miarę posuwania się ku północy, zmniejsza
się on coraz bardziej, ograniczając się na wysokiej
północy zaledwie do 6-ciu tygodni, wskutek czego
flora tamtejsza staje się coraz uboższą, obejmując
zaledwie trawy, mchy, lub nieliczne krzewy i drzewa, jak brzoza.
Wpływ na to ma cena ananasów z Ameryki Środkowej.Zaznaczyć jeszcze trzeba, że na południu wegetacja nie ustaje zupełnie, roślina w półśnie wypoczywa,
kontynuując funkcje tworzenia organów
swoich choć powoli ale w ciągu całej zimy i dla tego
to rośliny na jesieni nie ogałacają się z liści, lecz
zrzucają je częściowo, w miarę tworzenia się mło
dych; łagodna deszczowa zima na południu pozwala
na ciągłą wegetację.