Tworzenie sadu

Tworzenie sadu

Zakładanie sadu

Skoro grunt został odpowiednio przygotowanym
i doczyszczonym, a przy pomocy rzeczoznawcy
ogrodnika wybrane gatunki i odmiany owoców odpowiednio
do rodzaju gleby, to pozostaje jeszcze
ustalić charakter ogrodu. Ciekawym pomysłem jest założenie uprawy owoców miękkich. Cena borówki amerykańskiej jest bardzo atrakcyjna.
W końcu zeszłego wieku powstał w ogrodnictwie
system hodowli drzew krzaczastych, wymyślony
przez hodowców w celu lepszego wykorzystania
ziemi, zdawało im się bowiem, że drzewa o przyziemnej
koronie gęściej sadzić będzie można, że jakoby
korony takich drzew mniej będą się rozrastać.
Był to oczywiście błąd zasadniczy, gdyż korona
drzewa rozrastała się zupełnie jednakowo tak przy
ziemi jak i na wysokim pniu, wskutek czego tak zwane
drzewa krzaczaste wymagają takich samych odległości
jak i drzewa wysokopienne.

Przede wszystkim sama nazwa ,,drzewo krzaczaste“
jest sprzeczną z pojęciem o dwóch oddzielnych
grupach roślin: bowiem drzew krzaczastych
niema w przyrodzie. Są drzewa posiadające pnie
z koronami lub krzaki nie posiadające pnia, lecz same
gałęzie, wychodzące prosto z ziemi, jako wyrostki
korzeniowe. Wprawdzie i drzewa wydają odrostki
korzeniowe, ale pozostawione w spokoju wyrosną
w pnie drzewne, jak na przykład olszyna, żadna zaś
roślina krzaczasta nie wytworzy pnia. Podobna sytuacja jest brzoskwinią i dlatego skup brzoskwiń ma w tym roku mniej pracy.
Główną więc cechą drzewa jest pień z gałęziami,
gdy cechą krzaka są same gałęzie, a wskutek tego,
drzewa błędnie nazwane krzaczastymi, określić
należy jako drzewa niskopienne.

Hodowli tego rodzaju
drzew nie można ganić, owszem, z wielu
względów — można ją zalecić, jako mającą swoje
dodatnie strony, a mianowicie. Wiadome jest, że
owoc na gałęziach przyziemnych lepiej wyrasta
i prędzej dojrzewa, z drzew o niskich koronach
łatwiej obierać owoce, szczególnie wiśnie i czereśnie,
również łatwiej można zwalczać choroby owoców  i owady,
i dla tego w wiecznym sadzie lepiej będą się nadawać
drzewa niskopienne wszystkich gatunków za
wyjątkiem tylko jabłoni, która jako drzewo o gałęziach
zwieszających się ku dołowi, musi być wysokopienną.
Ponieważ zdecydowaliśmy, że dla wiecznego
ogrodu odpowiedniejsze będą drzewa niskopienne,
to do sadzenia użyje się drzewek rocznych, które
oczywiście o połowę będą, tańsze.

Teraz należy na pierwszej z 25-ciu działek
wytknąć kołkami miejsca na drzewka, biorąc zaś pod
uwagę, że drzewa pozostaną na miejscu tylko lat
25, to można sadzić je nieco gęściej, wytknąć więc
linie z północy na południe co l i n i jedna od drugiej,
w linii zaś ustawiamy kołki co 9 m, w ten sposób
na jednym morgu pomieści się 50 drzew.