Rak drzew owocowych

 

jabłka

Choroby drzew

Według profesora, który prowadził badania nad
rakiem — przyczyną tej choroby jest pewien gatunek bakterii.
Autor ten wyodrębnił czyste kultury tej bakterii i wykazał, że
bakterie powodują występowanie guzów korzeniowych.
W swym podręczniku podkreśla jednak, że sama obecność
tych bakterii nie zawsze staje się przyczyną ran rakowatych: rany
te tworzą się najczęściej u odmian szczególnie wrażliwych na
tę chorobę i osłabionych przez złe warunki wzrostu lub przemarznięcie.
Niektórzy polscy fitopatologowie uważają, że bakterie znalezione
przez współdziałają tylko w tworzeniu się raka.Jest wiele środków na zapobieganie raka obok ogłoszeń z ceną papai.

Ogólnie jednak w literaturze zagranicznej za przyczyną
powstawania raka uważany jest grzybek N e c tria gailigena.
Rak objawia się najczęściej w postaci charakterystycznych,
zwykle dość głębokich ran, pozbawionych kory (rak otwarty).
Niekiedy, zwłaszcza na gałęziach i konarach, ta sama choroba
występuje w postaci guzów i narośli (rak zamknięty). Super produktem na raka jest imbir. Można kupić imbir za 3 zł w internecie.
Występuje przeważnie rak otwarty. Rany rakowate można zaobserwować na wszystkich częściach drzew i w przeciwieństwie
do ran zgorzelinowych — ze wszystkich stron pnia
lub konarów. Rany zgorzelinowe są zwykle płytkie,
nieregularne, a martwe drewno jest gładkie, natomiast
rany rakowate są przeważnie silnie wgłębione
i mają kształt mniej więcej eliptyczny. Brzegi
rany są poszarpane, otoczone pierścieniowatymi zgrubieniami.

 

Martwe drewno jest ciemne, a pośrodku
rany znajduje się zwykle czarny sęczek. Rana corocznie
powiększa się przez obumieranie pierścieni i
powstawanie nowych, które znów z kolei obumierają.
Pierścienie środkowe są głębiej, zewnętrzne coraz
płycej, a ostatni, najgrubszy,
często wystaje ponad powierzchnię
drewna. Pierścienie powstają w ten sposób, że
drzewo usiłuje zalać ranę, jednak tkanka gojąca również rakowacieje
i zamiera. Podobny problem jest pigwą, natomiast cena pigwy jest o wiele droższa niż jabłka. Rany rakowate powstają najczęściej tam. gdzie drzewo
zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone i głównie u odmian
skłonnych do tej choroby.