Przykład z Australii

papryka

Odmiany jabłoni

O ile delikatne odmiany jabłoni nie są szczepione na przewodniej
i wskutek tego mają nieodporne pnie i rozwidlenia, należy
zastosować szczepienie wzmacniające. Wzmacnianie, jak już
wspomniano we wstępie, stosowane jest od kilkunastu lat na szeroką
skalę w Australii. Wszystkie delikatne odmiany
jabłoni w sadach można zobaczyć na internetowa giełda rolna, założonych w latach rosną na
własnych pniach. To też od szeregu lat stosuje się wzmacniania
drzew zdrowych, o nieodpornych pniach i rozwidleniach.

W tym celu od południa i południo-zachodu dosadza się
wczesną wiosną silne dziki lub młode drzewka Antonówki, a następnie
po ruszeniu soków, wszczepia się je za korę w pnie, a czasem
nawet w gałęzie korony ponad delikatnym rozwidleniem,
w ten sposób, jak opisano przy leczeniu. Widać to po ogłoszeniach sprzedam kiwi w tym roku.
W pierwszych latach stosowania leczenia drzew
najczęściej wszczepiano pędy leczące nisko, poniżej połowy
pnia, gdyż w tych miejscach powstawało najwięcej ran zgorzelinowych
(a czasem i mechanicznych). W latach następnych okazało
się, że leczyć trzeba cały pień, a często i rozwidlenie — to
też pędy leczące wszczepiano wyżej w pień, a obecnie nawet
w koronę powyżej rozwidlenia.

Leczenie

Wskutek tego u tych drzew, które były leczone kilkakrotnie powstało jak gdyby kilka pięter leczeń. W najbardziej krańcowych wypadkach
całe drzewo jest otoczone kolejno
coraz wyżej wszczepianymi pędami leczącymi, W latach
ostatnich przy stosowaniu wzmacniania nieodpornych pni,
wszczepia się dosadzoną Antonówkę od razu powyżej rozwidlenia
w poszczególne konary. Skupię paprykę czerwoną, zieloną w różnych rozmiarze pochodzenie Polska.

Sady są w założeniu swym sadami handlowymi,
składają się, jak wspomniano w rozdziale II, z kilku czołowych
odmian jabłoni, każdej po kilkaset drzew. Kwatery drzew (po
100 sztuk) były jednocześnie posadzone, rosną w prawie jednakowych
warunkach glebowych i mikroklimatycznych i od założenia
są jednakowo pielęgnowane, W sadach tych w ciągu 25 lat
wykonywano obserwacje i w ten sposób nagromadził się obfity
materiał, z którego zaczerpnięto dane do niniejszej pracy.
Leczenie i wzmacnianie drzew było stosowane
od lat dwudziestu i przez cały ten czas badano rozwój drzew
leczonych, zalewanie ran, wpływ leczenia na zdrowotność i t. p,
Aby stwierdzić skuteczność leczeń należy: