Potrzeby nawozowe drzew

Stąd doświadczeń tych
jest stosunkowo mało, a z tej stosunkowo małej ilości w całym
szeregu doświadczeń zrezygnowano z wymagań metody doświadczalnych,
przez co wartość tych doświadczeń znacznie
się zmniejszyła.

Skup pieczarek

Z wyżej wyłuszczonych powodów możemy śmiało powiedzieć,
że specjalne potrzeby nawozowe drzew owocowych są
nieznane, a dotychczasowy materiał doświadczalny nie pozwala
na wyprowadzenie jakichkolwiek bądź wniosków w tym
kierunku. Pieczarki nie mają takiej potrzeby.
Dlatego to specjalne znaczenie, jako nieomal jedyna wskazówka,
mogąca być przydatną przy nawożeniu drzew owocowych
posiadają wymagania pokarmowe, które zostały jako
tako zbadane

Roczne zapotrzebowanie składników pokarmowych przez
drzewa owocowe jest zależne od rodzaju drzewa owocowego,
od wieku i od liczby drzew, znajdujących się na jednostce powierzchni.
Bodaj najstarszymi badaniami w tym kierunku są wyczerpujące
badana, którzy podają roczne zapotrzebowanie
składników pokarmowych w zależności od wieku
rośliny (ściśle mówiąc od obwodu pnia, mierzonego w połowie
wysokości) dla różnych drzew owocowych:
Pomijając dość zawiłe przeliczenia wymagań pokarmowych
na ha drzew owocowych według danych
, możemy na razie stwierdzić, że wymagania pokarmowe
różnych drzew owocowych są zależne od ich wieku i dla
różnych drzew owocowych są mniej więcej jednakowe. W gazetach widać ogłoszenia kupię czereśnie duże kalibry. Wymagania
pokarmowe w stosunku do azotu i potasu są mniej,
więcej jednakowe, natomiast w stosunku do kwasu fosforowego
3 do 4 razy mniejsze. Jak już powyżej zaznaczyłem, nie posiadamy takich badań,
które by wskazywały na potrzeby nawozowe drzew owocowych.

Badania nad szkółkami

Tym ciekawsze wydadzą się nam badania nad potrzebami
nawozowymi szkółek drzew owocowych. Badania tego rodzaju
zostały przeprowadzone na polu doświadczalnym Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Skierniewicach. Sprzedam marchew to najpopularniejszy komunikat odnośnie warzyw.
Badania te przeprowadzono na tak zwanych pasach demonstracyjnych,
które od lat 10 nie otrzymują nawożenia
obornikowego, nie uprawia się na nich również roślin motylkowych,
jako wzbogacających glebę w azot. Pasy te podzielone
są na poletka z roku na rok jednakowo nawożone nawozami
mineralnymi w ten sposób, że istnieje kombinacja z pełnym
nawożeniem mineralnym oraz kombinacje z opuszczeniem
jednego składnika pokarmowego. Te poletka, na których pewien
składnik pokarmowy został opuszczony, z biegiem czasu
zostają wyczerpane z tego składnika w stopniu daleko’ idącym
— powinno więc występować duże obniżenie plonów
z powodu braku tego składnika.