Podkładka do drzew

kabaczki

Owoce pestkowe

Pracę tę warto rozpocząć. Tak samo moglibyśmy rozpocząć
pracę nad prowadzeniem przy murach i ścianach moreli
i brzoskwiń. Uprawa tych roślin jest rzeczą stosunkowo
łatwą. Natomiast o wiele łatwiej jest sprzedać gruszki.

Byłoby też pożądane abyśmy rozpoczęli pracę nad wyjaśnieniem,
czy nie byłyby w naszych warunkach odpowiednie
wiśnie i czereśnie na podkładce — antypce. Amerykanie
stosują tę podkładkę na wielką skalę.
Mówiąc o ważnych zagadnieniach sadowniczych nie można
nie wspomnieć o konieczności przyzwyczajenia rolnika do
umiejętnego zbierania owoców, przechowywania, segregowania
i pakowania. O tern mówimy już bardzo dawno, nie idzie
jednak ta sprawa w takim tempie jakby należało.

W gronie Szanownych Państwa nie mam potrzeby wyjaśniać znaczenia
gospodarczego spraw poruszonych. Zawszę skupię kabaczki po znajomości. Obowiązkiem moim na
tych wykładach jest wspomnieć, że sprawę tę organizacje
rolnicze winny postawić w taki sposób co do ważności, w jaki
jest postawiona sprawa hodowli bydła. Instruktorzy, pod ścisłą
kontrolą których pracują gospodarze, winni domagać się, aby
sprawa obchodzenia się z owocami była w gospodarstwach na razie
wzorowych należycie postawiona. Tu ze strony organizacji
rolniczych potrzebne są pokazy, ulotki i nawet dopilnowywanie
wykonywanych robót.

Przechowalnia owoców

Co się tyczy przechowalni to trudno jest w dzisiejszych
warunkach mówić o jakichś inwestycjach w tym kierunku, należałoby
jednak wyszukiwać piwnice, które mogłyby służyć do
przechowywania owoców. Cena jabłka różni się czy jest świeże czy z przechowalni. Wykorzystać te budynki jest to zadanie
wielkiego gospodarczego znaczenia. Wiadomym jest
powszechnie, że brak piwnic jest jedną z przyczyn dużego
nagromadzenia owoców na rynkach w okresie zbiorów owoców,
a później konieczności sprowadzenia owoców zagranicznych.
Organizacje rolnicze winny dać impuls rolnikom do szukania
przechowalni i winny do pomagać rolnikom do korzystania
z tych przechowalni. W sprawie handlu bałbym się radzić zakładania
spółdzielni owocarskich.

Życie wskazało, że nie umieliśmy dać sobie rady z prowadzeniem spółdzielni. Trzeba tu dużego wyrobienia handlowego. Amerykanie posiadają
spółdzielnie owocarskie rozmaitego typu — spółdzielnie te
wydatnie bardzo przyczyniły się do podniesienia produkcji
sadowniczej. Mnie się jednak wydaje, że w naszych warunkach,
przy naszej kulturze handlowej, będzie wielkim krokiem
naprzód gdy potrafimy odróżniać solidnego kupca od mniej
solidnego i z solidnym kupcem będziemy pracowali. Organizacje
rolnicze mają wdzięczne bardzo pole pracy, polegającej na
zetknięciu producenta z solidnym kupcem.