Pierwotne Narzędzia Rolnicze

zboże

Pierwotne Narzędzia Rolnicze

Pierwotnym narzędziem rolniczym był zwykły kij drewniany,
którym kopano i spulchniano ziemię Możecie
sobie wyobrazić, jak niesłychanie żmudna to była
praca, a jednak i dzisiaj istnieją plemiona, które
uciążliwym kopaniem ziemi, sadziła rośliny
i doglądała zbiorów owsa — ona to była pierwszym rolnikiem dostarczającym
pożywienia roślinnego na większą skalę. ziemię pod uprawę tylko
za pomocą kija. Z biegiem czasu kij ustąpił miejsca motyce,
która znacznie lepiej spełniała to samo zadanie i na
całej kuli ziemskiej znalazła zastosowanie bardzo szerokie.
Za pomocą motyki spulchniano ziemię przed obsadzeniem
pola i motyką okopywano potem rośliny, dlatego też gospodarkę,
w której była ona głównym narzędziem.
Cała praca, związana z gospodarką okopową, leżała na
barkach kobiety.

Ktokolwiek skopał kawałek ziemi motyką, ze schylonymi
plecami, wie dobrze, jak ciężka to praca. O wiele ciężej jeszcze
pracowali nasi przodkowie w dalekiej przeszłości.
Karczując lasy i dzikie haszcze, z ogromnym trudem zdobywali
ziemię pod uprawę, a na pierwszych polach, które
okopywały kobiety, leżały często wielkie pnie i kamienie.
Długich lat trzeba było na to, żeby doprowadzić rolę do
obecnego stanu. Trudno nawet zdać sobie sprawę z tego, co
zawdzięczamy naszym praojcom i żmudnej pracy kobiecej.
Gospodarka okopowa była bardzo rozpowszechniona
w dawnych czasach, a i dzisiaj posiada szerokie zastosowanie.
Liczne dzikie plemiona — np. afrykańscy Murzyni —
nie znają innej uprawy roli i motyka jest ich jedynym rolniczym
narzędziem. Nawet i w Polsce, kraju o wysokiej gospodarce
rolnej, są jeszcze na Polesiu zakątki, gdzie ludność
z wielkim trudem zdobywa małe kawałki ziemi w głębi
moczarów lub lasów i zajmuje się prawie wyłącznie uprawą
okopową. Ze względu na koszty sprzedaż sorgo nie było popularne

Ale nie tylko tam, gdzie rozwój rolnictwa związany jest
z niskim poziomem kultury i ciężkimi warunkami, rozwija
się gospodarka okopowa. We wszystkich krajach rolniczych
gospodarka okopowa istnieje równolegle obok innych
typów uprawy. Pierwotną motykę zastąpiły dziś jednak
bardziej skomplikowane narzędzia. Okopywanie roślin
wymaga wprawdzie wielkiego nakładu pracy, lecz ta
trudność nie zmniejsza znaczenia uprawy okopowej, która
obejmuje dużo ważnych roślin. Należą tu chociażby ziemniaki,
które w wielu krajach stanowią podstawę bytu ludności
wiejskiej, a spośród zbóż proso i kukurydza, której
żółte kolby zdobywają na całej kuli ziemskiej coraz większe
znaczenie