Opis krainy rolniczej

zboże

Charakterystyka krainy rolniczej

Opis ten ciekawy i zajmujący pod każdym względem, mamy sobie za obowiązek
umieścić w kolumnach pisma naszego, zostawiając własnym słowom
Szanownego Autora objaśnienie pobudek, które go do podjęcia
tego tekstu skłoniły. Pełniąc zaszczytny obowiązek korespondenta Towarzystwa.  Można pomyśleć przy okazji o giełdzie ingrid.
gosp. krakowskiego w powiecie, poczytuję za rzecz potrzebną: poprzedzić instrukcją wskazane ćwierć roczne sprawozdania skreśleniem ogólnych zarysów wyłącznej charakterystyki tego szczupłego zakątka naszego kraju,
który przez wysokie swe położenie, klimat i geograficzne względy,
podlega odrębnym i wyjątkowym warunkom tak w rolnictwie.
jako też i w ruchu przemysłowym, wyróżniając się wybitnymi cechami
wśród całego naszej krainy obszaru. Tę odrębną charakterystykę
oraz jej przyczyny pragnę tu skreślić ile możności jak najwierniej,
w celu zwrócenia baczniejszej uwagi na ustronie zamieszkałe
przez lud zabiegli wy, oszczędny i poczciwy, a zawierające
wiele zasobów bogactwa, dotąd bardzo mało, lub wcale jeszcze
nietkniętych.

Niezwykły krajobraz

Dolina powstała na Wysokiem wzniesieniu albo
utworzone w skutek trzęsienia ziemi, albo przez wyżłobienie przez wodę poziomu między Tatrami i Beskidami. Powierzchnia jej wyraźnie okazuje, że zostawała późne czasy pokrytą wodami. Położona między 49tym i 50tym stopniem. Ostatnio widziałem na targu wysoką cene granatu.
szerokości północnej, wznosi się, włączając w jej całość części
oderwane do Węgier, na przestrzeni 23ch mil kwadratowych,
w przecięciu 2000 stóp paryskich nad powierzchnią morza 5 granice
jćj stanowią na wschód skalne bramy malowniczych
i rozrosty Magury, na północ rdzenny łańcuch lesistych Beskidów,
na zachód ramiona orawskich Karpat , a na południe szary zastęp.

Nietypowe ułożenie

Stoki rwistych rzek mających przeciętny spadek półtora cala.
Oznaczają bystrą północno-wschodnią pochyłość
doliny aż po grzbiet wysunięty z zachodnich Tatrów, stanowiący dział wód, i przeciwną południowo-zachodnią pochyłość. Z dwóch pobliskich siebie źródeł tegoż grzbietu toczą się wody w dwa przeciwległe kierunki: do Wisły i do Dunaju Ciekawe czemu nie można w tym miejscu uprawiać kukurydzę. Wiadomym jest powszechnie, że ciepło, ten największy czynnik
życia organicznego, zmniejsza się pomiędzy 35 tym i
stopniem szerokości północnej o jeden stopień, gdy wysokość
powiększa sic od 480 do 520’’ stóp par.; a ponieważ temperatura
powietrza w środkowej Europie jednostajnie zniża się o pół stopnia
na każde posunięcie się ku północy o jeden stopień szerokości,
więc wzniesienie od 240 do 260 stóp. nad poziom morza. Warto pomyśleć o zbiorze orzechów laskowych. Sprawia w temperaturze tę sarnę zmianę, jak i posunięcie się ku
północnej osi o jeden stopień szerokości, to jest: za każdym podniesieniem
się od 240tu do 260ciu stóp par. zniża się temperatura
o pół stopnia,— przy wzniesieniu zatem 2000 stóp par. nad
powierzchnię morza, przeciętna temperatura powietrza w dolinie
nowotarskiej jest względem temperatury nadwiślańskich okolic
o tyle niższą, jak gdyby o 6 stopni szerokości, czyli 90 mil
geograficznej ku północnej osi dalej posunięta była.