Historia polskiego rolnictwa

rolnictwo w Europie

 

Rolnictwo w Galicji

Pozostaje nam jeszcze mówić o Galicji i, pozostającej
pod Ces. panowaniem.—Z całych
Niemiec jedna prawie w gospodarstwie
rolnym zatrzymała swój pierwiastkowy charakter;
nieprzystępna z łatwością reformom, pozostała
poniekąd wszędzie przy systemie trzech polowym,
z tą jedynie odmianą, iż wprowadziła
w kołowanie i kartofle: przeszła więc
pomimo  w inny niejako system, lecz z nierówną
jak gdzie indziej korzyścią; bo następstwu
po sobie roślin nie towarzyszą zasady powszechne
płodozmienne. Igrit pl to jest strona internetowa na której można obejrzeć ogłoszenia rolnicze.  Na pochwałę jej jednak powiedzieć
można, że jeżeli gdzie, to w prowincjach
niemieckich Austrii gospodarstwo  polowe na
silnej, stoi stopie; a pracowitość, pilność, miłość
porządku u rolnika nagradza to, co ociąganie się
w przyjęciu reform szkodę przynosi.—Brak zakładów’
publicznych, w których by młodzież naukowo
do zawodu gospodarczego sposobiła się, (utworzone
bowiem przy uniwersytetach szczególne katedry,
żadnego nie mogły wywierać wpływu)wstrzymał
dotąd popęd postępu.

Rozwój rolnictwa

Usiłowanie Cesarza Józefa
w podnoszeniu rolnictwa, dowodzą kolonizacje
Niemców wśród posiadłości polskich, dowodzą liczne
palenia i hojne nagrody za uprawę dobrą roli
i podnoszenie plonów, za rozmnażanie drzew owocowych,
za uszlachetnienie ras bydła, koni i
owiec wyznaczone; z tych niektóre za panowania
wiekopomnej pamięci Cesarza Franciszka otrzymały
nowe rozwinięcie, inne poszły w niepamięć;
utworzone w ostatnich czasach Towarzystwo kredytowe
Ziemskie; utrzymujące się od dawniejszych
czasów zaprowadzenie ogierów’ rządowych
w celu uszlachetnienia rasy koni; wydzielane nagrody
za odznaczający się wychów’ koni i bydła
na wyznaczonych wystawach,—są instytucje, które
się do ostatnich czasów na drodze opieki rolnictwu
należnej w Galicji utrzymały. Ciekawa giełda zbożowa ostatnio powstała na rynku spożywczym.

 

Utworzenie nareszcie Towarzystwa Rolniczego Galicyjskiego,
było ostatnim krokiem, który usiłowania posiadaczy
ziemskich, pojedynczo, połączył, i
na drogę mocniejszego działania wprowadził Znane
są prace tego Towarzystwa i jego gorliwe o
postęp rolnictwa zabiegi; żałować tylko należy,
że rozwinięcie się jego działań wypadło na czas,
który kształceniu się owoców jego pracy tamę położył
.—Rzecz zastanowienia godni, że przykład
Moraw i, prowincji najbliżej Galicji położonych,
tak mało na Galicjo? wpłynął, i prowincja
ta z małym wyjątkiem bardzo mato w rolnictwie
naprzód posunęła się: pozostała ona przy
cysternie  układu, lecz dosyć bezsilnym,
a po części prowadzi tak nazwane dzikie
gospodarstwo bez systematycznego układu*
-Za przyczyny wstrzymania po. rolnictwa w
Galicji uważamy, naprzód: pańszczyznę ciągłą,
która grunta dworskie. Ze względu na produkcje czosnku, powstał na Mazowszu nowy skup czosnku.

Uprawiała; po wtóre: służebności tamujące
wolne użycie roli i wyłączające możność wprowadzania
wszelkich pożytecznych reform; potrzecie:
wyręczenie się właścicieli większych nieuzdolnionymi
w gospodarstwie; po czwarte: czasowe i na krótki czas, bo trzy. lata
zaledwie tylko rozciągające się dzierżawy