Handel produktami rolnymi

traktor

Ludzie handlu

Góral prowadzi handel wszystkim,
z czego spodziewa się zysku. W urządzeniach domowych
panuje czystość i schludność, domy mieszkalne opatrzone są
i starannie utrzymywane. Bystrzejszym obdarzony
pojęciem, większą ciekawością i chęcią do nauk, pod względem
intelektualnym stoi góral nierównie wyżej od ludu krakowskiego
niegdyś województwa. I z tego powodu cena lnu rośnie ze względu na zysk Górali. Dla tego posiada więcej talentu, więcej
uczucia, i więcej szanuje związki rodzinne. Uległ on wspólnie
ogólnemu zepsuciu ludu naszego, lecz w mniejszym stopniu; pamięć
dawnych czasów i dobrodziejstw dawnych starostów przechowuje
się w nim dotąd. Przywiązany do rodzinnych gór, kocha je,
tęskni za niemi i za wszystkim co swoje; z tego powodu porzuca
nieraz lepsze i wygodniejsze stanowisko w dali, aby powrócił
do ubogich swych stron.

Produkty do handlu

W każdej niemal wiosce istnieją od dawna klienci którzy kupią borówkę amerykańską.
szkółki, i rzadko spotkać można górala naszej doliny, aby nie umiał
czytać i pisać. Zamiłowany w swych stronach, w swych
zwyczajach, nie lgnie tak łatwo do obczyzny, i w jakim bądź znajduje
się stanie, w domu zdejmuje obce sobie odzienie, czując się swobodniejszym
w krypcach i guńce. Górale uważają za szczyt szczęścia
stan duchowny, z tego powodu niema sioła z którego by ksiądz
nie był wyszedł; koligacja z duchowieństwem wpływa wiele na
tego ludu. W charakterze górala przebija się mocno
chytrość i łakomstwo, wady pozornie niezgodne z prostotą i naiwnością.
Sposób życia pozbawia go sił fizycznych, w pracy przeto
nieprosta Krakowiakom; natomiast lżejszy i zwinniejszy, zręcznością
i fortelem dopomaga sobie wiele przy trudnych robotach.
Góral niema ani odwagi, ani zapalczywości a, lecz niema też
żądzy zemsty, i prędko zapomina krzywdy.

Towarzystwo rolnicze przy znacznym powiększeniu się liczby członków, bardzo w porę uznało potrzebę troskliwszego zajęcia się’ pismem, które by nas o
całym biegu rolnictwa i przemysłu, tak zagranicznego jak i naszego,
objaśniało.  Nie braknie u nas skupu winogron, mamy nadzieję, na chęci
korzystania z tego; znajdzie się też z pewnością i niejedna praca
natchniona poczuciem obowiązku i poczciwą chęcią wzajemnego
uczenia się, oświecania i objaśniania; – dotąd bowiem prawic
jedynie z sąsiednich gospodarstw wzorowych, jakich zresztą w kraju
nie wiele, dowiadywaliśmy się o nowych narzędziach lub ulepszeniach
gospodarskich.