Ciężar ziaren

Odmiany pszenicy

Ciężar 1000 ziaren zależy przede wszystkim od
odmiany. Z ozimych Graniatka, a z jarych: Jedyna
i Sieburczyńska Gołka, mają ciężar 1000
ziaren wahający się ok. 30 gr, są znów inne, jak
Wysokolitewki, Konstacje i większość pszenic
polskich — których ciężar 1000 ziaren sięga
ponad 40 g, a dla jarej Ostki Hildebranda, przekracza
50 g. Sprzedam len i pszenice jarą komunikuje jeden rolnik na giełdzie. Oczywiście wpływa na to i dojrzałość
— ale wahania z tego powodu są znacznie zmniejszę,
gdyż mogą wynosić 10, rzadko 15% w dół lub
w górę w porównaniu z przeciętną, dla odmiany —
a więc dla odmian o ciężarze 1000 ziaren 30 g spada
na 27 do 28 g lub podniesie się na 32—34 g.
Wahania pomiędzy odmianami mogą wynosić od
26 do 54 g i wyżej.

Ciężar hektolitra pszenic zależy od kształtu ziarna,
od stopnia dojrzałości, zawartości wody, do sortowania
i doczyszczenia. Ziarno dokształcone,
dojrzałe, do sortowane, równe, duże, beczkowate,
zwykle ma ciężar mniejszy niż to samo, nie dosortowane,
nierówne. Skup pszenicy informuję, że mniejszy ciężar daje zboże
mniej dojrzałe, wilgotniejsze. Ciężar hekt. zależnie
od przebiegu pogody podczas rozwoju
i zbioru pszenicy i innych przyczyn wymienionych
powyżej waha się od 72 do 82 kg w lata
klęskowe dla pszenic porośniętych spada poniżej
72 kg.

Wady ziarna pszenicy

Do wad, poza omówionymi, a więc niedokształcenie
się ziarna, zadeszczeniem, zagrzaniem,
zaparzeniem i zapleśnieniem, zaliczyć należy
skiełkowanie.
Pszenica podczas dosuszenia w polu, a nawet
na pniu, znacznie łatwiej kiełkuje, niż inne zboża,
ponieważ zbierana jest w stanie znacznie dojrzalszym.
Skiełkowanie wyraźne łatwo poznać, bo ziarno
albo ma ,,wąsy“, albo otwór w miejscu zarodka,
ponieważ po dosuszeniu przy czyszczeniu ,,wąsy“,
czyli skiełkowane korzonki, a czasem i łodyżka
zostają przeważnie oderwane. Przy słabszym
skiełkowaniu wystają z zarodka końce korzonków.
Trudniej to poznać, gdy pszenica dopiero zaczęła
kiełkować, a korzonki nie zdążyły jeszcze przebić
skórki. Oznaką tego, jest wyraźniej pod skórką zaznaczający się zarodek, mniejszy ciężar hektolitra
takich ziaren. Kupię proso i inne ziarna zbóż.

Partia, która ma ziarno „wąsate” w niewielkiej
ilości lub z otworami przy zarodku, ma i ziarna
nad kiełkowane. Takie ziarno do siewu zupełnie dobrze
nadaje się ale daje gorszą, mąkę, trudniejsze
jest do przewozu i przechowania, bo łatwiej się zagrzewa,
pleśnieje, zaparza, dalej kiełkuje.